Địa Chỉ Ngân hàng SHB Đà Lạt

Ngân hàng SHB Đà Lạt có hai chi nhánh và phòng giao dịch, bao gồm

shb-da-lat-1

 • Chi nhánh SHB Lâm Đồng

  • Địa chỉ: 147 đường Ba Tháng Hai, phường 1, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  • Số điện thoại: 0263 3512 251.
  • Số Fax: 0263 3512 000.
 • Phòng giao dịch SHB Đà Lạt

  • Địa chỉ: 145 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
  • Số điện thoại: 0263 3512 252.
  • Số Fax: 0263 3512 001.

Hai chi nhánh và phòng giao dịch này đều nằm ở vị trí trung tâm thành phố Đà Lạt, thuận tiện cho khách hàng giao dịch.