Địa Chỉ Ngân Hàng VPbank Đà Lạt

Địa Chỉ Ngân Hàng VPbank Đà Lạt

VPbank-DA-Lat

Tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2023, địa chỉ ngân hàng VPBank Đà Lạt là:

  • Số 37 đường Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Đây là địa chỉ mới của VPBank Đà Lạt, thay thế cho địa chỉ cũ là số 89 đường Phan Bội Châu, Phường 1, Thành phố Đà Lạt.

Ngoài ra, VPBank cũng có một chi nhánh khác tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, có địa chỉ là:

  • Số 1A và 3 Thống Nhất, KP2, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng.