Địa Chỉ Trường THPT Phù Đổng Đà Lạt

Trường THPT Phù Đổng Đà Lạt đã bị giải thể vào năm 2018. Địa chỉ cũ của trường là số 11 Lý Nam Đế, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, địa điểm này đang được sử dụng làm trụ sở của Tỉnh đoàn Lâm Đồng.

Trường THPT Phù Đổng được thành lập vào năm 2000. Trong thời gian hoạt động, trường đã đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh giỏi, xuất sắc. Trường cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào Đoàn – Hội của tỉnh Lâm Đồng.