Điều Khoản Sử Dụng

Điều Khoản Sử Dụng của MAPDALAT.COM

Chào mừng bạn đến với MAPDALAT.COM. Trước khi sử dụng trang web của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

 1. Chấp Nhận Điều Khoản:
  • Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đều ra. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng ngay lập tức.
 2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:
  • Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, văn bản, biểu đồ, là tài sản sở hữu của MAPDALAT.COM và được bảo vệ bởi luật bản quyền. Bạn cam kết không sao chép, sửa đổi hoặc phân phối nội dung mà không có sự cho phép của chúng tôi.
 3. Thông Tin Người Dùng:
  • Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân, bạn cam kết rằng thông tin đó là chính xác, đầy đủ và không vi phạm quy định của pháp luật.
 4. Sử Dụng Hợp Lý:
  • Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây tổn thất hoặc ảnh hưởng đến trang web, dịch vụ hoặc người sử dụng khác.
 5. Liên Kết Tới Trang Web Thứ Ba:
  • MAPDALAT.COM có thể chứa các liên kết tới trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web đó.
 6. Thay Đổi Điều Khoản:
  • Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi được coi là đồng ý với các điều khoản mới.
 7. Chấm Dứt Sử Dụng:
  • Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc giới hạn quyền truy cập của bạn vào trang web nếu chúng tôi nghi ngờ rằng bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong chính sách này.
 8. Liên Hệ:
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Xin cảm ơn bạn đã chọn MAPDALAT.COM làm đối tác du lịch của mình.